XX kongres Društva neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

Kontakt informacije

Kontakt informacije organizatora i tehničkog organizatora Kongresa 2024

ORGANIZATOR

Društvo neurologa Srbije

Klinika za neurologiju Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, 11129 Beograd 102, Srbija
Kontakt: + 381 112685596
E-mail: kontakt@drustvoneurologasrbije.org
E-mail Kongresa: kongresdns2024@congress.rs
E-mail za slanje radova: abstraktidns2024@congress.rs
Web: drustvoneurologasrbije.org

TEHNIČKI ORGANIZATOR

Agencija FAR&AWAY

Licenca br. OTP 109/2022
Birčaninova 17a, 11000 Beograd
Kontakt: +381 11 3614808, 3614786
Radmila Lipović mob.: +381 64 1198 401
Marina Stojanović mob.: +381 63 366 070
E-mail Kongresa: kongresdns2024@congress.rs
E-mail za slanje radova: abstraktidns2024@congress.rs
Web: www.faraway.rs

Društvo neurologa Srbije

20. kongres Društva neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

14 - 16. novembar 2024, Beograd

KONGRES 2024

Registracija

Na sledećem linku se možete registrovati za 20. kongres Društva neurologa Srbije putem on-line forme.

KONGRES 2024

Prijava radova

Prijavite i pošaljite Vaše apstrakte za 20. kongres Društva neurologa Srbije putem on-line forme na sledećem linku.

KONGRES 2024

Program kongresa

Pogledajte i preuzmite Program 20. kongres Društva neurologa Srbije putem sledećeg linka.