KONGRES 2024

Teme sažetaka

1. Cerebrovaskularne bolesti
2. Glavobolja i bol
3. Neurointenzivna nega / urgentna neurologija
4. Neuromišićne bolesti
5. Neurodegenerativne bolesti/Bolesti poremećaja pokreta
6. Demencije
7. Neuroinflamacija/demijelinizaciona oboljenja
8. Epilepsija
9. Dečja i razvojna neurologija
10. Granične oblasti (Neurohirurgija, Neurooftalmologija, Neurootologija, Neurofiziologija, Rehabilitacija)
11. Ostalo/Razno

Društvo neurologa Srbije

20. kongres Društva neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

14 - 16. novembar 2024, Beograd

KONGRES 2024

Registracija

Na sledećem linku se možete registrovati za 20. kongres Društva neurologa Srbije putem on-line forme.

KONGRES 2024

Prijava radova

Prijavite i pošaljite Vaše apstrakte za 20. kongres Društva neurologa Srbije putem on-line forme na sledećem linku.

KONGRES 2024

Program kongresa

Pogledajte i preuzmite Program 20. kongres Društva neurologa Srbije putem sledećeg linka.